25 идеи за реализиране на проекти, свързани с осъзнаване на опастността от диабет

Превантивни дейности и публичност

1. Организирайте шествие "Лайънс Ви осведомява за опасността от Диабет".

 

2. Организирайте групи за обществена подкрепа на родители на деца ,болни от Диабет.

 

3. Организирайте (станете самите Вие) доброволци ,извършващи служба в полза на децата ,болни от Диабет,настанени  в съответни  лагери или болнични отделения.     

 

4. Поканете доктор или квалифициран професионалист -лектор ,който да изнесе лекция относно опасността от Диабет на Ваша клубна среща или мероприятие на Дистрикта.

 

5. Установете контакт и подкрепяйте най-близката Фондация за превенция и лечение на Диабет.

 

6. Партнирайте си с местни медицински звена или отделения ,с които да организирате очни прегледи с цел диагностика и превенция .

 

7. Организирайте раздаване на образователни материали на местни панаири и изложби с цел увеличаване на Обществената осъзнатост за опасността от Диабет.

 

8. Организирайте клуб от възрастни хора,болни от Диабет за различни активности като походи,тихи игри и др.                                                                                                

 

9. Абонирайте се в местната библиотека за местно издание ,публикуващо информация,свързана с Диабета.

 

10. Спонсорирайте дете в нужда ,за да може да посети лагер за деца с Диабет.

 

11. Дарете актуални книги за Диабет на Вашата библиотека,заедно с поставено лого на клуба Ви.          

 

12.Участвайте в Световния Ден посветен на Диабета на 14 Ноември.

 

13. Организирайте с медици изнасянето на лекции в местното училище ,посветени на опасността от Диабет

 

14. Публикувайте месечни статии за опасността от  Диабет и начини за превенция на клубните   си и Дистрикт сайтове.

 

15. Осугурете излъчването на  периодични радио анонси и интервюта за опасността от Диабет.

 

16. Организирайте на публично място готвене на здравословна храна за хора ,болни от Диабет. 

              

17. Организирайте създаването на зеленчукови градини в училищата с цел насърчаване на здравословното хранене.

 

18. Организирайте с местни педиатри или рехабилитатори прегледи на ходилата на ученици?

 

19. Формирайте екипи с медици,професионалисти в областта  за осигуряване на прегледи и материали на рисковите групи от Обществото.

 

20. Партнирайте си с местната диабетна организация за да Ви подсигури актуална информация и материали?

 

21. Рекламирайте местните източници на информация за Диабета,както й материалите,които са достъпни онлайн на сайта на LCI ?

 

22. Организирайте фондонабиращи мероприятия за подпомагане на лагер /отделение за Диабетици или специализирана Фондация.                                                            

 

23. Подсигурете финансово или медикаментозно подпомагане на нуждаещи се хора,болни от Диабет.

 

24. Обяснявайте важността на провеждането на  годишните прегледи " разширени зеници" за ранното откриване на специфични очни заболявания,свързани с Диабета.

 

25. Подсигурете преведени образователни материали на училища,библиотеки и кабинети на медици.

Коментари (0)

Вашият коментар :