Дискусия на тема `Дарителството като инвестиция в местната общност и ролята на малкия и среден бизнес`

На 03.06.2015г. в хотел Лайпциг, в град Пловдив се проведе среща - разговор с пловдивски предприемачи на тема "Дарителството като инвестиция в местната общност и ролята на малкия и среден бизнес ", организирана от Български дарителски форум, Национален алианс за работа с доброволци и МЕТРО Кеш енд Кери с партньорството на Асоциация на Лайънс клубовете в България.

Малки и средни предприемачи от Пловдив и региона разказаха своите истории и защо инвестират в местната общност. Като пресечна точка между бизнеса и гражданския сектор се посочи необходимост от партньорство с успешна комуникация между двете страни. Г-н Людмил Каравасилев представи проекта „Звездите на МЕТРО“, с който МЕТРО България ще отличи независими предприемачи за най-вдъхновяваща история, свързана с дарителство или благотворителност, както и да подкрепи финансово техен социален проект . Целта на проведената среща е да се обърне внимание върху предприемачите от Пловдив и района, които правят добро за своите общности – даряват средства, продукти, ремонтират, подкрепят хора в риск, читалища, детски отбори и общински празници, но не винаги техните истории и инициативи стават популярни в публичното пространство. Дейността и инициативите на местния Лайънс клуб Филипополис представи Елеонора Георгиева, втори вице  президент на ЛК  Пловдив – Филипополис

Коментари (0)

Вашият коментар :